Produktutveckling

Väl avpassade och fungerande maskiner och verktyg är grundläggande vid all produktion. Tunga lyft och stressmoment i produktionsflöden bör om möjligt ersättas med automatiska processer. Ett genomtänkt automationsflöde med hanteringsutrustningar och anpassade maskiner leder ofta till både en ökad kapacitet, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Spektrakon tar fram kundspecifika tekniska lösningar och utrustningar. Det kan handla om unika maskiner som tillverkas i ett eller ett fåtal exemplar, fixturer för svetsning eller bearbetning, lyftutrustningar eller annan utrustning för att förbättra arbetsmiljön. I konstruktionsprocessen av maskinen så integrerar vi även systemsäkerhetsarbetet och CE-märker våra produkter om kunden begär detta.

Mekanik

Detta är Spektrakons största tjänsteområde där vi kan erbjuda erfarna och drivna ingenjörer med hög kompetensnivå. Våra ingenjörer som arbetar inom mekanisk konstruktion och projektledning har en stor branschkännedom vilket bidrar till en kreativ produktutvecklingsmiljö i våra kunders projekt. Spektrakon arbetar med utveckling av såväl prototyper som produkter för serieproduktion. Kunskap och erfarenhet kombinerat med nya tekniker och metoder bidrar till att pressa ledtider. Vi använder exempelvis virtuell teknik för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera olika alternativa lösningar. Om så önskas erbjuder vi även industriell design som en integrerad del av utvecklingsprocessen.

Hållfasthetsberäkningar

Att tidigt kunna förutspå beteendet hos en produkt eller process garanterar både högre kvalitet, lägre utvecklingskostnader och att man utnyttjar materialet på ett optimalt sätt. Spektrakon har gedigen erfarenhet av avancerade hållfasthetsberäkningar – såväl rent statiska som dynamiska fall. Med traditionell ingenjörsvetenskap kombinerad med program för kraftfull FE-analys, löser vi de flesta problem som kan uppstå under konstruktionsfasen.

Kompetensområden

 • Projektledning
 • Drivlina och hjulupphängningssystem
 • Chassi, hytt Interiör/exteriör till fordon
 • Generella stålkonstruktioner
 • Gjutna detaljer
 • Konstruktioner i plast
 • Maskin- och kablagekonstruktion (CAD)
 • Specialutrustning för producerande industri
 • Statiska hållfasthetsanalyser
 • Dynamiska analyser
 • Utmattningsanalyser
 • Termiska belastningar
 • Svetsdimensionering

Spetskompetens i ledande CAD-system

 • SolidWorks
 • Catia
 • IDEAS
 • Inventor
 • Solid Edge
 • AutoCad
 • Pro Engineer
 • SIEMENS NX