Kvalitet

En viktig faktor vid försäljning är den kvalitet produkten/systemet håller. Försäljning av produkter regleras av lagar och direktiv, vilket i sin tur skapar en standard för kvalitet och säkerhet för både tillverkare och kund.

Spektrakon erbjuder dokumentation och säkerställer att era produkter överensstämmer med dagens lagar, direktiv och standarder. Vi höjer produktens kvalitet och utökar er befintliga marknad för försäljning.

Dokumentation

Vi anser att dokumentationen utgör en del av produkten. Rätt utförd dokumentation minskar kostnaderna för kunden och användaren får ett positivt intryck av produkten, som senare kan leda till ökad försäljning. Teknisk information används för att kommunicera med användaren på dennes villkor. Effektiv kommunikation förutsätter att båda parter talar samma språk. Vi hjälper dig med informationsanalys för att klargöra målgrupper för dokumentationen, olika möjligheter med befintlig och ny teknik, lämpliga arbetsmetoder m.m.

Vad vi kan erbjuda er

 • Monteringsinstruktioner
 • Serviceinstruktioner
 • Marknadsföringsmaterial
 • Användarutbildning
 • Instruktionsböcker och manualer
 • Sprängskisser
 • Översättningar
 • Tekniska beskrivningar

I

 • Installations- och handhavandeinstruktioner
 • Service- och underhållsmanualer
 • Reparationshandböcker
 • Produktinformation
 • Reservdelskataloger
 • Systembeskrivningar
 • Utbildningsmaterial

Systemsäkerhet

Att säkerställa säkerheten hos en produkt eller en process är inte bara en säkerhets- och miljöfråga. På sikt har arbetet stor inverkan på kvalitetsutveckling, marknad och lönsamhet. Alla som bedriver verksamhet av något slag har dessutom oftast ett antal myndighetskrav och säkerhetsregler att uppfylla. Spektrakon har kompetens att bistå med tjänster inom följande områden:

 • Riskanalys
 • Riskhantering
 • Säkerhetsbesiktning
 • Genomförande av CE-märkning

Vad innebär CE-märkning?

CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU / EES, och att de olika länderna inte får sätta varken strängare eller mildare krav på produkten än de som anges i direktiven. Detta innebär i klartext att en produkt som uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med automatik är godkänd för försäljning i samtliga EU-länder.