System

Automatiserade system är idag en viktig del vid produktion och bidrar till ökad produktivitet och minskade utgifter. Vi programmerar och tar fram skräddarsydda lösningar som passar just er.

Automation

Ett företags flöden och produktion sköts till stor del av automatiserade system vilket ökar företagets kapacitet och produktivitet. Dessa system kan vara allt från enformiga till mer komplexa produktionslinor där produkter sorteras och bearbetas.

Vi jobbar till största del med automation av hydrauliska processer men utvecklar även rent elektriska system. Styrningen baseras på PLC-simuleringar utförda i program som Siemens LOGO, iX Developer och CodeSyS. Med dessa program kan vi bygga och effektivisera befintliga system med bl a Canbus-styrning med TT-controller och industriell automation m.m.

Simuleringsteknik

Oavsett om ett företag har manuella eller automatiserade system, så kan en simulering hjälpa till att förfina processen. Exempel kan vara en travers där balansen av lasten viktig, eller där ett optimalt flöde behövs.

Med simuleringsteknik går det att simulera och reglera flöden för att kunna förutspå och effektivisera system. Vi uppnår detta med program som t ex:

  • SciLab
  • MatLab

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) integrerar teknik med styrning via Internet. Genom att infoga elektronik i produkter/processer med anslutning till Internet går det att styra dessa från t ex datorer och smartphones. Detta förenklar styrning samt insamling av information och gör det platsoberoende.

Kanske vill ni övervaka er produktion och kunna göra justeringar i befintlig process på annan ort eller utveckla en helt ny produkt. Vi på Spektrakon hjälper till att bygga system/produkter som kan kopplas och styras via Internet, och utökar samtidigt ert rekryteringsområde. Med sensorer kan vi också ge er en överblick av processer i form av statistik och grafer.

Applikationsutveckling i Java

System styrs idag av applikationer och underlättar arbetet med ett företags tillverkningsprocess. Med Java kan vi skapa en förbättrad användarvänlighet, både vid produktion och för era kunder. Detta kan vara t ex databashantering som förenklar hantering och åtkomst av information.

Vi programmerar applikationer anpassade till alla operativsystem och kan göra dessa fristående eller integrerade mot produktion.

apple
desktop2
android