Industriell design

Idag ställs höga krav på produkter oavsett vem som är kund eller slutbrukare. Den ska vara lätt att förstå och använda utifrån ett ergonomiskt perspektiv och optimerad gällande materialval och konstruktion.
Industriell design slår samman teknik och estetik för att slutligen resultera i en konkurrenskraftig produkt som kan möta slutkund på bästa möjliga sätt, oavsett om det är en skogsmaskin eller ett köksredskap. Därför är också en innovativ och kostnadseffektiv metodik genom produktutvecklingen av största vikt.

Vi på Spektrakon ger våra kunder tillgång till mervärden som en del i produktutvecklingen.

3D-visualisering

När man vill visa saker som inte finns eller är svåra att återge med vanligt foto är 3D-visualisering ett effektivt hjälpmedel. Spektrakon’s 3D-grafiker återger de mest fantastiska tankar och idéer på ett fotorealistiskt sätt. Med denna teknik förädlar vi även våra kunders befintliga 3D-modeller och skapar ett mervärde där användningsområdena är många.

användningsområden:

 • Säljstöd
 • Produktpresentationer
 • Utbildning
 • Offertmaterial
 • Beslutsunderlag
 • Reklam

Upplevelse

Vid användandet av en produkt är den sammanlagda upplevelsen och känslan av stor betydelse. Vi på Spektrakon utforskar produktens helhet och undersöker områden som form, färg och uttryck tillsammans med bra användaregenskaper och ergonomi. Genom detta skapar vi hållbara produkter och en upplevelse för våra kunder.

Illustrationer

När man vill visa saker som inte finns eller är svåra att återge med vanligt foto är 3D-visualisering ett effektivt hjälpmedel. Spektrakon’s 3D-grafiker återger de mest fantastiska tankar och idéer på ett fotorealistiskt sätt. Med denna teknik förädlar vi även våra kunders befintliga 3D-modeller och skapar ett mervärde där användningsområdena är många.

användningsområden:

 • Säljstöd
 • Produktpresentationer
 • Utbildning
 • Offertmaterial
 • Beslutsunderlag
 • Reklam

3D-animering

Hur kan man visa upp någonting som inte finns? Hur visar man en bil som inte är byggd, hur visar man ett bord som inte är producerat? Papper tänker du, 3D tänker vi. Majoriteten av alla bilreklamer innehåller bilar i 3D, möbelindustrin använder i allt större utsträckning 3D i sina kataloger, mobiltelefontillverkare, läskföretag, yoghurttillverkare… Det verkar inte finnas något område där inte 3D är applicerbart. 3D kan även underlätta när man vill visa något som är omöjligt. Hur bakterier sprids i kroppen, hur bensin färdas från en del av motorn till en annan.

Spektrakon har lång erfarenhet av 3D-animering och vi hjälper våra kunder att nå ut med sina budskap samt förklara hur deras produkter fungerar på ett enkelt och tilltalande sätt till omvärlden.

användningsområden:

 • Produktpresentationer
 • Utbildning
 • Säljstöd
 • Reklam
 • Reparationsanvisningar