Historia & affärsidé

Historien om oss går tillbaka till 1984 då Industriellt Utvecklingscentrum AB, IUC, som var Sveriges då hittills enda utvecklingscentrum i sitt slag, etablerade sig i Örnsköldsvik. IUCs uppgift var bl a att hjälpa företagare och uppfinnare med teknisk produktutveckling. På IUC arbetade man med allt från patentutredningar till framtagning av prototyper via konstruktion och provning, dvs hela utvecklingsarbetet. De huvudsakliga arbetsformerna var konsultarbete, utbildning och tillverkning. IUC i Örnsköldsvik var pionjärer inom modernt utvecklingsarbete och var först i Örnsköldsvik med att arbeta med CAD. IUC ägde under 80-talet en IBM stordator och bygdens industri och skolor körde sin utveckling genom denna stordatordrift. Ute hos användarna fanns endast terminaler med skärm och tangentbord som kopplades upp mot stordatorn via modem där all hantering av kommandon och utskrifter hanterades. Bakom IUC stod bland annat Norrlandsfonden och år 2000 köptes IUC upp av Cidema AB och en ny resa påbörjades.
Cidema i sin tur, grundades 1994 i Skellefteå och började tidigt arbeta med de senaste teknikerna som 3D-visualisering och 3D-animering och vann under 90-talet utmärkelser för sina innovativa sätt att göra interaktiva reservdelshandböcker. År 2004 bildas Spektrakon AB med en lokal ägargrupp som arbetat fram den typ av verksamhet som idag utgör stommen för företaget. Spektrakon har säte i Örnsköldsvik.
Spektrakons affärsidé är:
Att erbjuda kvalificerade tekniklösningar som integrerar produktutveckling, produktionsutveckling och teknikinformation. Detta gör att vi bidrar till våra kunders ökade konkurrenskraft.

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90