Våra affärsmodeller

KONSULTTJÄNSTER

Kunden behöver erfarna, duktiga och engagerade ingenjörer som är experter inom ett specifikt område för en begränsad period. Våra ingenjörer kommer gärna ut till Er och tjänstgör på plats och blir en lättillgänglig resurs.

PROJEKTANSVAR

Här tar Spektrakon ett större ansvar och levererar dels själva resursen men tar också ansvar för att projektet genomförs på bästa sätt. Genom att ta ansvar för en större del av ett projekt kan vi sätta ihop en handplockad grupp av specialister för att klara uppgiften, korta ledtiderna och minska kostnaderna. Det gör vi genom att definera förutsättningarna, ta fram en tydlig kravspecifikation och gärna sköta projektledning.

KONCEPTPROJEKT

Här levererar Spektrakon en lösning samt resultat på ett specifikt behov hos dig som kund. Våra lösningar och koncept har bevisad effekt som sparar både tid och pengar åt våra kunder. I dessa fall jobbar vi ”inhouse” från vårt kontor i nära samarbete med dig som kund.

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90