Teknikinfo

Vi anser att dokumentationen utgör en del av produkten. Rätt utförd dokumentation minskar kostnaderna för kunden och användaren får ett positivt intryck av produkten, som senare kan leda till ökad försäljning. Teknikinformation innebär att kommunicera med användaren på dennes villkor. Effektiv kommunikation förutsätter att båda parter talar samma språk. Vi hjälper dig med informationsanalys för att klargöra målgrupper för dokumentationen, olika möjligheter med befintlig och ny teknik, lämpliga arbetsmetoder m.m.

Några exempel på våra printade och digitala lösningar:

 • Monteringsinstruktioner på CD-ROM
 • Serviceinstruktioner på webben
 • Marknadsföringsmateriel på DVD
 • Användarutbildning
 • Instruktionsböcker och manualer
 • Sprängskisser
 • Översättningar
 • Tekniska beskrivningar
 • Installations- och handhavandeinstruktioner
 • Service- och underhållsmanualer
 • Reparationshandböcker
 • Produktinformation
 • Reservdelskataloger
 • Systembeskrivningar
 • Utbildningsmaterial

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Kristoffer Sjölander
Teknik

0660-828 90
010 - 130 94 92

INDUSTRIDESIGN

Fredrik Burholm
Industridesign

0660-828 90
010 - 130 87 46