Systemsäkerhet

Att säkerställa säkerheten hos en produkt eller en process är inte bara en säkerhets- och miljöfråga. På sikt har arbetet stor inverkan på kvalitetsutveckling, marknad och lönsamhet. Alla som bedriver verksamhet av något slag har dessutom oftast ett antal myndighetskrav och säkerhetsregler att uppfylla. Spektrakon har kompetens att bistå med tjänster inom följande områden:

  • Riskanalys
  • Riskhantering
  • Säkerhetsbesiktning
  • Genomförande av CE-märkning

Vad innebär CE-märkning?

CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU / EES, och att de olika länderna inte får sätta varken strängare eller mildare krav på produkten än de som anges i direktiven. Detta innebär i klartext att en produkt som uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med automatik är godkänd för försäljning i samtliga EU-länder.

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Kristoffer Sjölander
Teknik

0660-828 90
010 - 130 94 92

INDUSTRIDESIGN

Fredrik Burholm
Industridesign

0660-828 90
010 - 130 87 46