Simulering

Att tidigt kunna förutspå beteendet hos en produkt eller process garanterar både högre kvalitet, lägre utvecklingskostnader och att man utnyttjar materialet på ett optimalt sätt. Spektrakon har gedigen erfarenhet av avancerade hållfasthetsberäkningar – såväl rent statiska som dynamiska fall. Med traditionell ingenjörsvetenskap kombinerad med program för kraftfull FE-analys, löser vi de flesta problem som kan uppstå under konstruktionsfasen.

KOMPETENSOMRÅDEN
–  Statiska hållfasthetsanalyser
–  Dynamiska analyser
–  Utmattningsanalyser
–  Termiska belastningar
–  Svetsdimensionering

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Kristoffer Sjölander
Teknik

0660-828 90
010 - 130 94 92

INDUSTRIDESIGN

Fredrik Burholm
Industridesign

0660-828 90
010 - 130 87 46