Simulering

Att tidigt kunna förutspå beteendet hos en produkt eller process garanterar både högre kvalitet, lägre utvecklingskostnader och att man utnyttjar materialet på ett optimalt sätt. Spektrakon har gedigen erfarenhet av avancerade hållfasthetsberäkningar – såväl rent statiska som dynamiska fall. Med traditionell ingenjörsvetenskap kombinerad med program för kraftfull FE-analys, löser vi de flesta problem som kan uppstå under konstruktionsfasen.

KOMPETENSOMRÅDEN
–  Statiska hållfasthetsanalyser
–  Dynamiska analyser
–  Utmattningsanalyser
–  Termiska belastningar
–  Svetsdimensionering

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90