Industridesign

Idag ställs höga krav på produkter oavsett vem som är kund eller slutbrukare. Förväntningar ska mötas vad gäller funktion och brukbarhet samtidigt som den ska vara tilltalande i färg, form och uttryck. Den ska vara lätt att förstå och använda utifrån ett ergonomiskt perspektiv och optimerad gällande materialval och konstruktion.
Industriell design slår samman teknik och estetik för att slutligen resultera i en konkurrenskraftig produkt som kan möta slutkund på bästa möjliga sätt, oavsett om det är en skogsmaskin eller ett köksredskap. Därför är också en innovativ och kostnadseffektiv metodik genom produktutvecklingen av största vikt.

Spektrakons egen industridesigner, ger våra kunder tillgång till mervärden som en del i produktutvecklingen.

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90