Specialmaskiner

Väl avpassade och fungerande maskiner och verktyg är grundläggande vid all produktion. Tunga lyft och stressmoment i produktionsflöden bör om möjligt ersättas med automatiska processer. Ett genomtänkt automationsflöde med hanteringsutrustningar och specialmaskiner leder ofta till både en ökad kapacitet, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Spektrakon tar fram kundspecifika tekniska lösningar och utrustningar. Det kan handla om unika specialmaskiner som tillverkas i ett eller ett fåtal exemplar, fixturer för svetsning eller bearbetning, lyftutrustningar eller annan utrustning för att förbättra arbetsmiljön. I konstruktionsprocessen av maskinen så integrerar vi även systemsäkerhetsarbetet och CE-märker våra produkter om kunden begär detta.

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90