Mekanik

Detta är Spektrakons största tjänsteområde där vi kan erbjuda erfarna och drivna ingenjörer med hög kompetensnivå. Våra ingenjörer som arbetar inom mekanisk konstruktion och projektledning har en stor branschkännedom vilket bidrar till en kreativ produktutvecklingsmiljö i våra kunders projekt. Spektrakon arbetar med utveckling av såväl prototyper som produkter för serieproduktion. Kunskap och erfarenhet kombinerat med nya tekniker och metoder bidrar till att pressa ledtider. Vi använder exempelvis virtuell teknik för att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera olika alternativa lösningar. Om så önskas erbjuder vi även industridesign som en integrerad del av utvecklingsprocessen.

KOMPETENSOMRÅDEN

 • Projektledning
 • Drivlina och hjulupphängningssystem
 • Chassi, hytt Interiör/exteriör till fordon
 • Generella stålkonstruktioner
 • Gjutna detaljer
 • Konstruktioner i plast
 • Maskin- och kablagekonstruktion (CAD)
 • Specialutrustning för producerande industri

Vi har ingenjörer med spetskompetens i de ledande CAD-systemen, så som:

 • SolidWorks
 • Catia
 • IDEAS
 • Inventor
 • Solid Edge
 • AutoCad
 • Pro Engineer

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90