3D-animering

Hur kan man visa upp någonting som inte finns? Hur visar man en bil som inte är byggd, hur visar man ett bord som inte är producerat? Papper tänker du, 3D tänker vi. Majoriteten av alla bilreklamer innehåller bilar i 3D, möbelindustrin använder i allt större utsträckning 3D i sina kataloger, mobiltelefontillverkare, läskföretag, yoghurttillverkare… Det verkar inte finnas något område där inte 3D är applicerbart. 3D kan även underlätta när man vill visa något som är omöjligt. Hur bakterier sprids i kroppen, hur bensin färdas från en del av motorn till en annan.

Spektrakon har lång erfarenhet av 3D-animering och vi hjälper våra kunder att nå ut med sina budskap samt förklara hur deras produkter fungerar på ett enkelt och tilltalande sätt till omvärden.

  • Exempel på användningsområden:
  • Produktpresentationer
  • Utbildning
  • Säljstöd
  • Reklam
  • Reparationsanvisningar

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

info@spektrakon.se

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK

Hans Nylander
Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN

Michael Lidström
Industridesign

0660-828 90