3D-visualisering

När man vill visa saker som inte finns eller är svåra att återge med vanligt foto är 3D-visualisering ett effektivt hjälpmedel. Spektrakon’s 3D-grafiker återger de mest fantastiska tankar och idéer på ett fotorealistiskt sätt. Med denna teknik förädlar vi även våra kunders befintliga 3D-modeller och skapar ett mervärde där användningsområdena är många, så som:

  • Säljstöd
  • Produktpresentationer
  • Utbildning
  • Offertmaterial
  • Beslutsunderlag
  • Reklam

Spektrakon AB

Viktoriaesplanaden 3C

891 39 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel vxl: +46 660 82890

PRODUKTUTVECKLING

Roger Angerstig
VD

0660-828 90
010 - 130 87 41

TEKNIK


Teknik

0660-828 90

INDUSTRIDESIGN


Industridesign

0660-828 90